Webinars

Vietnam. Giá trị của công nghệ "Slavyanka" đối với xã hội

Presentation Language: Tiếng Việt
Jun 6, 2023, 12:30 PM UTC
Diễn giả chương trình phát sóng - Phan Văn Sanh, Nhà đầu tư.

Liên kết chương trình phát sóng -
https://solargroup.zoom.us/my/solargroup.vietnam?pwd=bXk2LzE3a0tiaUg1VkZ4VGhYd0drdz09.

Trong chương trình phát sóng trực tiếp, bạn sẽ được tìm hiểu: 
- tại sao động cơ "Sovelmash" hoạt động tốt hơn các đối thủ toàn cầu, 
- công nghệ "Slavyanka" được áp dụng ở đâu và như thế nào, 
- giá trị của công nghệ đối với xã hội. 

Hội thảo trên web sẽ hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu thêm về công nghệ "Slavyanka" và triển vọng của "Sovelmash" trên thị trường toàn cầu. 

Hội thảo trên web sẽ được tổ chức bằng tiếng Việt.