Webinars

Vietnam. Các khía cạnh pháp lý và câu trả lời cho các câu hỏi

Presentation Language: Tiếng Việt
Jun 11, 2023, 1:00 PM UTC
Diễn giả của buổi phát sóng trực tiếp - La Duy Tuấn, Nhà đầu tư
 
 Đường dẫn buổi phát sóng trực tiếp - https://solargroup.zoom.us/my/solargroup.vietnam?pwd=bXk2LzE3a0tiaUg1VkZ4VGhYd0drdz09
 
Trong chương trình phát sóng trực tiếp, bạn sẽ nhận được câu trả lời cho các câu hỏi về hoạt động của SOLARGROUP và dự án "Động cơ của Duyunov".
 
Hội thảo trên web sẽ rất hữu ích với những ai muốn tìm hiểu thêm về khuôn khổ pháp lý và các đặc thù của mối quan hệ giữa SOLARGROUP và "Sovelmash".
 
Hội thảo trên web được tổ chức bằng tiếng Việt.