Webinars

Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

Presentation Language: Tiếng Việt
Jun 30, 2022, 1:30 PM UTC
Diễn giả của buổi phát sóngTrịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

ĐƯỜNG LINK WEBINAR - https://solargroup.zoom.us/my/solargroup.vietnam?pwd=SFozajlDU1cwN0wydGFSMUszZUN0QT09

Khách mời đặc biệt của buổi phát sóngPavel Shadskiy - Giám đốc Thương mại SOLARGROUP. Anh sẽ nói về việc mở rộng toàn cầu của SOLARGROUP và các cơ hội cho đối tác của công ty.
 
Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.
 
Hội thảo sẽ hữu ích cho tất cả những người tham gia dự án "Động cơ của Duyunov".