Webinars

Vietnam. Bài trình bày về SOLARGROUP và "Sovelmash"

Presentation Language: Tiếng Việt
Sep 20, 2022, 12:30 PM UTC
Diễn giả của buổi phát sóng trực tiếp - Phan Văn Sảnh, Đối tác SOLARGROUP

Đường dẫn buổi phát sóng trực tiếp
- https://solargroup.zoom.us/my/solargroup.vietnam?pwd=bXk2LzE3a0tiaUg1VkZ4VGhYd0drdz09

Trong chương trình phát sóng trực tiếp, bạn sẽ được tìm hiểu tối đa thông tin về dự án, về SOLARGROUP và "Sovelmash", cũng như nhận được câu trả lời cho các câu hỏi của bạn.

Hội thảo trên web sẽ rất hữu ích với những ai muốn tìm hiểu thêm về thông tin và năng lực của SOLARGROUP, về "Sovelmash" và tiềm năng của công ty trên thị trường, về "Động cơ của Duyunov" và tin tức mới nhất xoay quanh sự phát triển của dự án này.

Hội thảo trên web được tổ chức bằng tiếng Việt.