Động cơ của Duyunov

Dự án gây quỹ đầu tư cộng đồng quốc tế

Kiếm tiền bằng cách đầu tư vào doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất độc đáo
Động cơ của Duyunov

Phòng công nghệ kỹ thuật và thiết kế "Sovelmash"

Trở thành đồng sở hữu của công ty sáng tạo phát triển động cơ điện và máy phát điện hiệu quả nhất thế giới
Động cơ của Duyunov

Động cơ điện và máy phát điện tiết kiệm năng lượng dựa trên công nghệ độc đáo

Hỗ trợ công nghệ "Slavyanka" đã được cấp bằng sáng chế và giúp tiết kiệm tài nguyên năng lượng của hành tinh
Động cơ của Duyunov

Mạng lưới đối tác quốc tế

Giúp SOLARGROUP thu hút đầu tư vào dự án và kiếm lợi nhuận từ dự án
Động cơ của Duyunov

Dự án gây quỹ đầu tư cộng đồng quốc tế

Kiếm tiền bằng cách đầu tư vào doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất độc đáo
Động cơ của Duyunov

Phòng công nghệ kỹ thuật và thiết kế "Sovelmash"

Trở thành đồng sở hữu của công ty sáng tạo phát triển động cơ điện và máy phát điện hiệu quả nhất thế giới
Động cơ của Duyunov

Động cơ điện và máy phát điện tiết kiệm năng lượng dựa trên công nghệ độc đáo

Hỗ trợ công nghệ "Slavyanka" đã được cấp bằng sáng chế và giúp tiết kiệm tài nguyên năng lượng của hành tinh
Động cơ của Duyunov

Mạng lưới đối tác quốc tế

Giúp SOLARGROUP thu hút đầu tư vào dự án và kiếm lợi nhuận từ dự án