Quay lại

Ưu đãi cho các nhà đầu tư hiện tại: mua gói đầu tư mới với mức chiết khấu cũ!

07.10.20
Ưu đãi cho các nhà đầu tư hiện tại: mua gói đầu tư mới với mức chiết khấu cũ!

 Đang tiến hành trả góp một gói đầu tư hoặc đã trả hết, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội tận dụng các điều kiện đầu tư có lợi? Đăng ký chương trình trả góp mới với mức chiết khấu như cũ! 
 
 Tính năng văn phòng hành chính mới cho phép bạn mua lần lượt từng gói đầu tư với mức chiết khấu cố định. 
 
 Chú ý! Tính năng này sẽ có giới hạn thời gian! Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về ngày hủy bỏ tính năng này sau.
 
 Ai được hưởng lợi từ tính năng này và tại sao? 
 
 1. Những người đã mua và đang trả góp cho gói đầu tư. Trong toàn bộ thời gian trả góp, bạn có thể mua bất kỳ gói đầu tư mới nào khác với cùng mức chiết khấu và thanh toán vài gói cùng một lúc.
 
 2. Những người đã mua gói đầu tư qua hình thức trả góp và đã trả hết. Trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi các khoản trả góp được thanh toán đầy đủ, bạn có thể mua bất kỳ gói đầu tư mới nào khác với cùng mức chiết khấu và lần lượt thanh toán vài gói đầu tư khác với các điều khoản giống như các điều khoản được áp dụng cho gói đầu tiên.
 
 3. Những người đã mua gói đầu tư theo phương thức trả trọn gói. Trong vòng 30 ngày theo lịch sau khi thanh toán, hãy mua bất kỳ gói đầu tư nào với mức chiết khấu áp dụng cho lần mua gói đầu tiên theo hình thức trả trọn gói hoặc thông qua gói trả góp. Bạn có thể mua gói đầu tư thứ ba và các gói đầu tư tiếp theo theo cách tương tự. 
 
 Tính năng này cho phép bạn tăng khối lượng đầu tư vào dự án "Động cơ của Duyunov" theo những điều kiện có lợi nhất mà những người tham gia dự án mới sẽ không bao giờ có được!
 
 Đó là điều QUAN TRỌNG cần ghi nhớ! 
 
 1. Nếu bạn đã sớm trả hết gói trả góp, bạn có thể mua gói đầu tư thứ hai với mức chiết khấu cũ cho toàn bộ thời gian của tiến độ thanh toán ban đầu cộng thêm một tháng nữa. Ví dụ, nếu bạn trả hết gói trả góp 10 tháng sau 5 tháng, bạn có thể mua gói khác trong vòng 6 tháng với mức chiết khấu áp dụng cho gói trước đó. 
 
 2. Nếu bạn đã trả hết gói trả góp của mình, thì bạn có thể sử dụng tính năng có lợi này trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày thanh toán cuối cùng cho gói đầu tư trước đó. 
 
 3. Tính năng này KHÔNG áp dụng cho các gói đầu tư đã được thanh toán hết trước giai đoạn 14. 
 
 4. Bạn có thể mua gói đầu tư mới với mức chiết khấu của gói trước đó bao nhiêu lần tùy thích. Điều này có thể được so sánh với việc thực hiện một thao tác "đăng ký" để mua cổ phần đầu tư với mức chiết khấu cố định. 
 
 Chúng tôi sẽ minh họa cách sử dụng tính năng mới này.
 
 1. Nếu bạn vẫn đang thanh toán theo chương trình trả góp.
 
 Giả sử rằng bạn có gói trả góp 2.000 đô la với khoản thanh toán 100 đô la hàng tháng với mức chiết khấu giai đoạn 10 và muốn tăng cổ phần của mình trong dự án bằng cách sử dụng các điều kiện có lợi. Chuyển đến mục "Đầu tư" ở văn phòng hành chính và chọn bất kỳ gói đầu tư nào khác có thể được mua trả góp hoặc trả trọn gói. Trong trường hợp này, các gói đầu tư sẽ được ưu đãi với mức chiết khấu giai đoạn 10, đặc biệt dành riêng cho bạn. Ví dụ: bạn đã chọn gói đầu tư 500 đô la mới với khoản thanh toán 50 đô la hàng tháng. Trong trường hợp này, trong tương lai, bạn sẽ phải thực hiện 2 khoản thanh toán theo gói trả góp hàng tháng: 100 đô la và 50 đô la mỗi tháng. Do đó, sau khi thanh toán hết cả hai gói trả góp, bạn sẽ nhận được 2 gói đầu tư - 2.000 đô la và 500 đô la - với mức chiết khấu giai đoạn 10. Bạn có thể đồng thời thanh toán cho một số gói không giới hạn liên tiếp, miễn là dự án chấp nhận các khoản đầu tư này.
 
 2. Nếu bạn đã trả hết gói trả góp của mình.
 
 Bạn đã thanh toán hết gói trả góp cho gói đầu tư 2.000 đô la với khoản thanh toán 100 đô la hàng tháng với mức chiết khấu giai đoạn 10 và muốn tăng các khoản đầu tư của mình vào dự án bằng cách sử dụng các điều kiện có lợi. Bạn có thể mua bất kỳ gói đầu tư nào khác với mức chiết khấu giai đoạn 10 trong vòng một tháng sau khi trả hết gói trả góp này. Giả sử bạn đã chọn một gói đầu tư có cùng giá trị với gói trước đó, tức là gói 2.000 đô la với khoản thanh toán 100 đô la hàng tháng. Trong trường hợp này, bạn sẽ tiếp tục trả 100 đô la mỗi tháng theo gói trả góp của bạn. Kết quả là bạn sẽ có hai gói đầu tư trị giá 2.000 đô la được mua với mức chiết khấu giai đoạn 10. Tất nhiên, bạn có thể chọn bất kỳ gói nào khác được cung cấp tại văn phòng hành chính, ví dụ: gói 500 đô la và tiếp tục trả 50 đô la mỗi tháng. Bạn có thể mua liên tiếp số lượng gói không giới hạn miễn là dự án chấp nhận các khoản đầu tư này.
 
 3. Nếu bạn đã mua gói đầu tư trả trọn gói.
  
 Giả sử bạn đã mua gói 2.000 đô la với mức chiết khấu giai đoạn 10. Trong vòng một tháng sau khi mua, bạn có thể mua bất kỳ gói đầu tư nào khác với mức chiết khấu giai đoạn 10 theo hình thức trả trọn gói hoặc trả góp.
 
 Quá trình xây dựng bộ phận công nghệ kỹ thuật và thiết kế "SovElMash" đang ở ngay gần đó. Các hoạt động chuẩn bị đang được tiến hành tốt đẹp và khu vực thi công và các công trình xây dựng tạm thời đang được xây dựng tại chỗ. Đội ngũ của Dmitriy Duyunov sẽ tiếp tục giải quyết hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, ngày này qua ngày khác, tiến tới việc thực hiện thành công dự án. Dự án "Động cơ của Duyunov" đang tiến tới chặng cuối, nhưng bạn vẫn có cơ hội trở thành nhà đầu tư hoặc tăng các khoản đầu tư hiện tại của mình với các điều kiện có lợi. Đừng bỏ qua cơ hội này khi ưu đãi vẫn đang còn hợp lệ, và trở thành đồng sở hữu của doanh nghiệp sáng tạo được tạo ra ngay trước mắt bạn!