Tin tức

Tin tức ″Động cơ của Duyunov″
  • Bất kỳ phần nào
  • Tin tức ″Động cơ của Duyunov″
  • Tin tức SOLARGROUP
Chính
Tin tức từ công trường xây dựng "Sovelmash": việc lắp đặt khung kim loại D&E đã hoàn thành
Một giai đoạn xây dựng quan trọng nữa đã hoàn thành
23 tháng 9 2021
Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
Một sự kiện quan trọng đã diễn ra vào tuần trước tại công trường xây dựng.
19.09.21
Tất cả ưu đãi dành cho nhà đầu tư ở một nơi: phần mới trong văn phòng hành chính - "Ưu đãi khuyến mại dành cho nhà đầu tư"
Bạn có muốn cập nhật các ưu đãi đặc biệt hiện tại và đầu tư vào dự án với lợi ích…
16.09.21
Tin tức công trường xây dựng: chiếc cột cuối cùng của trung tâm sáng tạo "Sovelmash" đã được lắp đặt | Ngày thứ 99
Một sự kiện quan trọng tại công trường nơi đang tiến hành xây dựng trung tâm sáng…
14.09.21
Toàn cảnh công trình xây dựng D&E "Sovelmash" đã xuất hiện trên "Bản đồ Yandex"
Giờ đây, mọi người có thể xem chi tiết trực tuyến công trình nơi D&E "Sovelmash" đ…
14.09.21
Bao gồm quà tặng 200 cổ phần trong liên kết giới thiệu: tính năng mới trong văn phòng hành chính
Bạn có muốn ủng hộ dự án "Động cơ của Duyunov", tăng thêm cơ cấu đối tác và nhận đ…
13.09.21
Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
Kết quả trong tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"
12.09.21
Trang thiết bị cho dây chuyền sản xuất tự động đã được giao cho "Sovelmash" ⠀
Chúng tôi vui mừng thông báo cho tất cả người tham gia dự án một tin vui!
12.09.21
Công trường xây dựng "Sovelmash" | Ngày thứ 95
Công việc tại công trường đang được tiến hành theo kế hoạch.
10.09.21
Đầu tiên ở Nam Mỹ: SOLARGROUP khai trương văn phòng đại diện quốc gia tại Peru
Quá trình mở rộng về mặt địa lý của dự án vẫn tiếp tục trên khắp thế giới.
10.09.21
Trang thiết bị để tạo ra dây chuyền sản xuất tự động cho động cơ "Slavyanka" đã được chuyển giao đến Moscow
Chẳng bao lâu nữa, các trang thiết bị được chờ đợi từ lâu sẽ được chuyển đến "Sove…
08.09.21
Cách máy mài góc được thử nghiệm
Trong video mới, Trưởng Bộ phận Phân tích và Thông tin Alexander Sudarev sẽ nói về…
08.09.21