Vietnam.  Thuyết trình dự án đầu tư

Vietnam. Thuyết trình dự án đầu tư "Động cơ của Duyunov"

 Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.

Diễn giả của buổi phát sóng — Trịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

ĐƯỜNG LINK WEBINAR - https://solargroup.zoom.us/my/solargroup.vietnam?pwd=SFozajlDU1cwN0wydGFSMUszZUN0QT09 

 Bạn sẽ tìm hiểu được tối đa thông tin về dự án và nhận câu trả lời cho các câu hỏi của mình trong chương trình phát sóng trực tuyến.
 
 Các mục tiêu và thành tích của dự án là gì?
 
 Những nét riêng biệt và lợi thế của công nghệ "Slavyanka" là gì?
 
 Làm thế nào tôi có thể kiếm tiền từ việc đầu tư vào dự án ngay bây giờ?
 
 Hội thảo trực tuyến sẽ hữu ích với những người quan tâm đến việc đầu tư vào các sáng tạo và muốn tham gia dự án quốc tế lớn.