Vietnam. Buổi thuyết trình công ty tài chính quốc tế SOLARGROUP

Vietnam. Buổi thuyết trình công ty tài chính quốc tế SOLARGROUP

 Buổi thuyết trình sẽ được tổ chức bằng tiếng Việt. 

Diễn giả của buổi phát sóng -  Trịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

ĐƯỜNG LINK WEBINAR - https://is.gd/solargroup_vietnam

 Trong chương trình phát sóng trực tiếp, bạn sẽ được tìm hiểu những cơ hội mà công ty SOLARGROUP mang lại cho các nhà đầu tư, các đối tác và các dự án hợp tác. 
 
 Bạn sẽ nhận được lời giải đáp cho những câu hỏi sau đây:
 
 Tại sao đầu tư vào các dự án do SOLARGROUP tài trợ lại có lãi? 
 
 Các đối tác của công ty kiếm tiền bằng cách nào?
 
 SOLARGROUP hiện đang tài trợ cho dự án nào?
 
 Hội thảo trên web sẽ rất hữu ích cho những ai muốn biết thêm về SOLARGROUP và các cơ hội liên quan, về một hướng đầu tư đầy hứa hẹn và để khám phá thêm một nguồn thu nhập mới.