Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

 Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.

Diễn giả của buổi phát sóng —  Trịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

Khách mời đặc biệt của buổi phát sóng - Pavel Shadskiy, Giám đốc Thương mại SOLARGROUP. Anh sẽ nói về việc mở rộng toàn cầu của SOLARGROUP và các cơ hội cho đối tác của công ty.