Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

 Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.

Diễn giả của buổi phát sóng —  Trịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

Khách mời đặc biệt của buổi phát sóng - Sergey Shevchenko, trưởng bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại SOLARGROUP. Anh ấy sẽ phân tích những lỗi thường gặp nhất khi vận hành trang quản trị và những yêu cầu điển hình mà các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật nhận được.

Hội thảo sẽ hữu ích cho tất cả những người tham gia dự án "Động cơ của Duyunov".