Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

 Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.

Diễn giả của buổi phát sóng —  Trịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

Khách mời đặc biệt của buổi phát sóng - Pavel Filippov, trưởng bộ phận quảng cáo và quan hệ công chúng tại SOLARGROUP. Anh sẽ cho bạn biết về những tin tức và thành tựu mới nhất của dự án và SOLARGROUP. Anh ấy sẽ trả lời các câu hỏi của khán giả, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dự án.