"СовЭлмаш" esimene väljatööde - 90-gabariitne üldtööstuslik mootor

Youtube video

Viimastel kuudel käis ООО „СовЭлМаш“ laboris uue üldtööstusliku elektrimootori väljatöötamine.
Elektrimootori unikaalsus seisneb selle ülemaailmses ainulaadsuses - elektrimootoril on kõrge efektiivsusklass - IE3, seda on võimalik kasutada 90-gabariitse mootori IE1 korpuses ning elektrimootoril on vastavad gabariit- ja ühendusmõõtmed.

Miks on see oluline?
Energiatõhusad mootorid on suuremad kui nende vähemefektiivsemad analoogid, seepärast on nende tootmiseks vaja rohkem vaske ja muide metalle. Selle tulemusena on taolise mootori maksumus kõrgem.
Elektrimootori efektiivsusklassiga IE3 ja korpusega IE1 kokkupanek näitab selgelt Slavjanka tehnoloogia eeliseid, selle madalamat elektritarbimise taset suurema võimsuse ja 90-gabariitse mootori kompaktsete mõõtude juures.
Tulevase innovatsioonikeskuse tegevusele on alus pandud: antud mootor on Dmitri Dujunovi meeskonna esimene väljatööde „СовЭлМаш“ raames. Hetkel toimub see Zelenogradis renditud ruumide võimsustega.
Tulenevalt asjaolust, et uue elektrimootori ühisomadused pakuvad turule ainulaadseid omadusi, on plaanis toota nende mootorite müügipartii.

Hetkel toimuvad ettevalmistustööd tootmise alustamiseks. Eeldatav nõudlus tootele võimaldab ära kasutada üüritud tootmispindade võimsust 100%-selt.