Vietnam. Thuyết trình về chương trình đối tác SOLARGROUP

Vietnam. Thuyết trình về chương trình đối tác SOLARGROUP

Thuyết trình được thực hiện bằng tiếng Việt.

Diễn giả của buổi phát sóng -  Trịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

 Trong buổi phát sóng trực tuyến, bạn sẽ tìm hiểu về tất cả các cơ hội tăng thu nhập do chương trình đối tác SOLARGROUP đưa ra và nhận câu trả lời cho các câu hỏi của mình.
 
 Làm thế nào để tôi có thể kiếm thêm thu nhập từ các khoản đầu tư ngay bây giờ?
 
 Bạn cần gì để có được thu nhập tốt từ hoạt động đối tác?
 
 Những cơ hội làm việc dành cho các đối tác là gì?  
 
 Hội thảo trực tuyến sẽ hữu ích cho những người muốn hoạt động đối tác trong SOLARGROUP trở thành nguồn thu nhập bổ sung hoặc chính cho mình.