Webinars

Vietnam. Thuyết trình về chương trình đối tác SOLARGROUP

Presentation Language: Tiếng Việt
Jun 25, 2023, 1:00 PM UTC
Diễn giả của buổi phát sóng -  Nguyễn Hưu Luân, Nhà đầu tư 
 
 Bạn sẽ tìm hiểu những tin tức mới nhất về dự án từ các quan chức hàng đầu của SOLARGROUP và nhận được câu trả lời trực tiếp cho các câu hỏi của mình.
  
 Làm thế nào để tôi có thể kiếm thêm thu nhập từ các khoản đầu tư ngay bây giờ?
 
 Bạn cần gì để có được thu nhập tốt từ hoạt động đối tác?
 
 Những cơ hội làm việc dành cho các đối tác là gì? 
  
 Hội thảo trực tuyến sẽ hữu ích cho những người muốn hoạt động đối tác trong SOLARGROUP trở thành nguồn thu nhập bổ sung hoặc chính cho mình.