Webinars

Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

Presentation Language: Tiếng Việt
Sep 18, 2022, 1:30 PM UTC
Diễn giả của buổi phát sóngTrịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

ĐƯỜNG LINK WEBINAR - https://solargroup.zoom.us/my/solargroup.vietnam?pwd=bXk2LzE3a0tiaUg1VkZ4VGhYd0drdz09

Khách mời đặc biệt của buổi phát sóngPavel Filippov - trưởng bộ phận quảng cáo và quan hệ công chúng tại SOLARGROUP. Anh sẽ cho bạn biết về những tin tức và thành tựu mới nhất của dự án và SOLARGROUP. Anh ấy sẽ trả lời các câu hỏi của khán giả, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dự án.
 
Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.
 
Hội thảo sẽ hữu ích cho tất cả những người tham gia dự án "Động cơ của Duyunov".