Webinars

Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

Presentation Language: Tiếng Việt
Jul 28, 2022, 1:30 PM UTC
Diễn giả của buổi phát sóngTrịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

ĐƯỜNG LINK WEBINAR - https://solargroup.zoom.us/my/solargroup.vietnam?pwd=SFozajlDU1cwN0wydGFSMUszZUN0QT09

Khách mời đặc biệt của buổi phát sóngAlisa Kuznetsova - Trưởng Mạng lưới Đối tác SOLARGROUP. Cô sẽ nói về kinh nghiệm chuyên môn của mình, cơ hội kinh doanh đối tác tại SOLARGROUP và cách sử dụng các chương trình khuyến mại cho hoạt động đối tác hiệu quả.
 
Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.
 
Hội thảo sẽ hữu ích cho tất cả những người tham gia dự án "Động cơ của Duyunov".