Webinars

Vietnam. Kết quả hoạt động năm 2022 của SOLARGROUP. Hỏi & Đáp

Presentation Language: Tiếng Việt
Jan 15, 2023, 1:00 PM UTC
Kết quả hoạt động năm 2022 của SOLARGROUP. Hỏi & Đáp.

Diễn giả phát biểu là - TRINH VAN LONG,  Các nhà đầu tư dự án hàng đầu tại Việt Nam

Liên kết đến chương trình phát sóng
- https://solargroup.zoom.us/my/solargroup.vietnam?pwd=bXk2LzE3a0tiaUg1VkZ4VGhYd0drdz09

Tham gia buổi phát sóng trực tiếp cùng các lãnh đạo hàng đầu và diễn giả hội nghị: hai nhà quản lý hàng đầu của SOLARGROUP, các ông Pavel Shadskiy và Pavel Filippov, cũng như một trong nhà đâu tư đầu tại Việt Nam, Trịnh Văn Long.

Bạn sẽ được tìm hiểu về dự án trọng điểm và tin tức của công ty trong năm 2022, được nghe các kế hoạch và triển vọng cho năm 2023, cũng như nhận được câu trả lời cho câu hỏi của cá nhân bạn.

Hãy tự mình tham gia và mời bạn bè cùng đối tác của bạn từ Việt Nam!

Hội thảo trên web sẽ được tổ chức bằng tiếng Việt.