Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

Vietnam. Khách mời đặc biệt của hội thảo trực tuyến SOLARGROUP

 Hội thảo trực tuyến được tổ chức bằng tiếng Việt.

Diễn giả của buổi phát sóng —  Trịnh văn Long, Đối tác quốc gia tại Việt Nam

ĐƯỜNG LINK WEBINAR - https://is.gd/solargroup_vietnam

Khách mời đặc biệt của buổi phát sóng - Victor Arestov, người đứng đầu ASPP Weihai Technology và là đối tác của "SovElMash". Động cơ điện hiện đại hóa bằng công nghệ cuộn dây kết hợp theo giấy phép tại Trung Quốc. Anh ấy sẽ nói về những phát triển mới của các loại xe điện ứng dụng "Slavyanka", các dự án hiện tại và tương lai của công ty.