Nápověda

Návod k práci v osobním účtu

Jak doplnit hlavní účet investora v osobním účtu s pomocí Bitcoin?
">

Po shlédnutí videa se dozvíte o tom, jak doplnit účet investora kryptoměnou Bitcoin .

Jak doplnit hlavní účet investora v osobním účtu s pomocí TETHER USDT (ERC20)?
">

Po shlédnutí videa se dozvíte o tom, jak doplnit účet investora kryptoměnou (TETHER USDT (ERC20)).

Jak využít možnost Dvojitá platba?
">

Toto video obsahuje návod krok za krokem na použití možnost Dvojitá platba. Možnost umožňuje získat bonusové podíly při platbě prvních dvou měsíců splátkového kalendáře pro nový investiční balíček.

Jak využít možnost Předčasné splacení?
">

Toto video obsahuje návod krok za krokem na využití možnosti Předčasné splacení. Tato možnost umožňuje získat bonusové podíly při předčasném splacení splátek za investiční balíček.

Cyklus videí o projektu Motory Dujunova

Co je projekt Motory Dujunova
">

Ve videu se dozvíte o podstatě a cílech projektu. Pochopíte, proč projekt potřebuje investice a v čem spočívají výhody účasti v projektu pro investory.

Asynchronní elektromotory a jejich místo ve světě
">

Ve videu informujeme o tom, kde a v jakém objemu se používají asynchronní motory ve světě, což pomůže pochopit perspektivy práce inovačního centra SovElMaš.

Kdo je Dmitrij Dujunov
">

Z videa se dozvíte o autorovi technologie Slavjanka, uslyšíte o historii rozvoje jeho vývoje.

Přednosti technologie Slavjanka
">

Z videa se dozvíte o tom, jaké jsou přednosti mají elektromotory se smíšeným vinutím Slavjanka oproti tradičním analogům.

Význam energeticky účinných motorů pro ekologii planety
">

Ve videu informujeme o jednom z hlavních úkolů lidstva: úspora elektrické energie. Pochopíte, čím jsou užitečné a proč jsou potřebné energeticky účinné motory.

Energetická účinnost motorů Dujunova
">

Video vypráví o tom, co jsou třídy energetické účinnosti elektromotorů. Zjistíte, proč motory se smíšeným vinutím překonávají v energetické účinnosti všechny současné světové analogy.

Vynálezy a patenty
">

Z videa se dozvíte, jakými patenty a vynálezy byly potvrzeny účinnost a unikátnost technologie smíšeného vinutí Slavjanka.

Seznámit se se všemi patenty Dmitrije Dujunova můžete zde - https://sovelmash.ru/documents.html

Praktické použití technologie. Licencování výrobci vinutí
">

Video vás seznámí s licencovanými výrobci vinutí, kteří se zabývají modernizací motorů s využitím technologie smíšeného vinutí. Dozvíte se, jak tým Dujunova vydělává na technologii Slavjanka.

Kolo-motor Dujunova
">

Video vypráví o nejznámějším vynálezu týmu Dujunova vytvořeném s použitím technologie Slavjanka - jediném světovém asynchronními kolo-motoru. Zjistíte, kde je kolo-motor Dujunova použit a čím se liší od BLDC motorů.

Financování projektu
">

Shlédnutím videa zjistíte, proč byla pro financování projektu Motory Dujunova vybrána metoda kolektivního financování (crowdinvesting) a v čem spočívá.

Společnosti, které se účastní projektu
">

Video informuje o společnostech, které se účastní projektu Motory Dujunova: SovElMaš, ASiPP a SOLSRGROUP. Pochopíte, jaké funkce plní v projektu každá z nich.

Jak bude vydělávat SovElMaš
">

Video vysvětluje, jak na projektování elektromotorů se Slavjankou bude vydělávat inovační centr SovElMaš.

Kolik může vydělávat SovElMaš
">

Video informuje o tom, kolik průměrně stojí vypracování elektromotoru a jaký objem objednávek ročně může SovElMaš zpracovat. Pochopíte, jaké jsou perspektivy společnosti.

Co získávají investoři projektu
">

Video vás seznámí s tím, co získávají investoři projektu a na čem budou vydělávat později. Kromě toho se dozvíte, jak jsou právně chráněna práva investorů.

Jak budou vydělávat investoři projektu
">

Video vypráví o dvou variantách způsobu vydělávání na investicích do projektu. Dozvíte se o prodeji akcií společnosti SovElMaš na IPO a o získání výdělku z dividendů.

Co jsme už v projektu udělali z investic
">

Ve videu se mluví o tom, k jakým účelům se používají získané investice. Dozvíte se, jaké úkoly už byly vyřešeny a co SovElMaš ještě bude realizovat z prostředku vybraných kolektivním financováním.

Výstavba projekční a konstrukční technologické kanceláře SovElMaš
">

Z videa se dozvíte o tom, kde se bude stavět projekční a konstrukční kancelář SovElMaš a co už bylo v tomto směru dokončeno. Pochopíte, v čem spočívají výhody speciální ekonomické zóny.

Kdo a proč může investovat do projektu
">

Z videa se dozvíte, čím jsou investice výhodné, a zjistíte, jak mohou i lidé s nízkými příjmy díky crowdinvestingu znásobit svůj majetek.