Zpět

Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

17.10.21
Výsledky týdne v projektu Motory Dujunova

Hlavní události posledního týdne v projektu probíhali na staveništi, kde se staví projekční a konstrukční technologická kancelář (PKTK) Sovelmaš. 
 
 Proběhly pokrývací práce: na dříve položený a smontovaný kovový profil byly instalovány speciální upevňovací součásti, pokládala se izolace a to vše se zakrylo dokončovacími součástmi pokrytí. 
 
 Na úrovni třetího podlazí byla dokončena příprava k zalití dvou karet mezipatrové desky. Na již smontované součásti stálého bednění ve formě vlnitého plechu byla položena kovová zpevněná síťka a zpevněná kostra, které jsou mezi sebou propojeny. Dále bylo instalováno potřebné bednění a byla položena hydroizolace.
 
 Pokračovala výstavba schodišť: bylo smontováno dočasné bednění pro zalití betonem, byla zahájena příprava k zalití schodiště. 
 
 Kromě toho pokračovalo zalití výtahových šachet ve výzkumném a výrobním oddělení, opětný zásyp pískem s vrstevným zhutněním, příjem ohrazujících konstrukcí na speciálně připravenou plošinu a mnoho dalších prací.
 
 Chcete vidět, jak se proměnilo staveniště za celou dobu výstavby? Podívejte se na fotokroniku klíčových etap výstavby: od stavební jámy do kovových konstrukcí - pod odkazem https://drive.google.com/file/d/1NjX-ySFdCnu7a1M59-SGOrmaN7j6SgS5/view
 
 Sledujte naše novinky, abyste měli přehled o vývoji projektu!