Двигатели Дуюнов

Международен проект за краудинвестиране

Печелете като инвестирате в уникално научно-производствено предприятие
Двигатели Дуюнов

Проектно-конструкторско технологично бюро на «Совэлмаш»

Станете съвместен собственник на иновативна компания, която разработва най-ефективните електрически двигатели и генератори в света
Двигатели Дуюнов

Енергоефиктивни електрически двигатели и генератори с уникална технология

Подкрепете патентованата технология «Славянка» и помогнете за запазването на енергийните ресурси на планетата
Двигатели Дуюнов

Международна партньорска мрежа

Помагайте на компанията SOLARGROUP да привлича инвестиции в проекта и печелете с помоща на това
Двигатели Дуюнов

Международен проект за краудинвестиране

Печелете като инвестирате в уникално научно-производствено предприятие
Двигатели Дуюнов

Проектно-конструкторско технологично бюро на «Совэлмаш»

Станете съвместен собственник на иновативна компания, която разработва най-ефективните електрически двигатели и генератори в света
Двигатели Дуюнов

Енергоефиктивни електрически двигатели и генератори с уникална технология

Подкрепете патентованата технология «Славянка» и помогнете за запазването на енергийните ресурси на планетата
Двигатели Дуюнов

Международна партньорска мрежа

Помагайте на компанията SOLARGROUP да привлича инвестиции в проекта и печелете с помоща на това