В Нигерия ще се открие представителство на компанията SOLARGROUP

В Нигерия ще се открие представителство на компанията SOLARGROUP

На 13 март 2021 г. в столицата на страната Абуджа ще се проведе международна конференция, посветена на това събитие.

 КЪДЕ: Абуджа, 6 Ebitu Ukiwe Street, Jabi District, Grant Cubana Hotel 
 КОГА: от 13:00 до 16:30 ч. местно време. 
 
  За тези, които не могат да участват в конференцията на живо, ще има пряко излъчване. 
 
 Участието в мероприятието е безплатно. 
 
 Към настоящия момент в Нигерия живеят повече от 400 участници в проекта. От ноември 2020 г. в страната започнаха да се провеждат редовни уеб семинари на английски език на SOLARGROUP. Откриването на национално представителство ще даде добър тласък за по-нататъшно популяризиране на проекта в Нигерия. 
 
 Участниците в събитието ще получат изчерпателна информация за проекта «Двигатели Дуюнов». Те ще научат: 
 - за предимствата на технологията «Славянка», 
 - какви са ползите, които проектът допринася за екологията на планетата, 
 - как инвестициите в проекта работят за проспериращо финансово бъдеще на инвеститорите, 
 - как се печелят пари от проекта веднага, благодарение на партньорската програма. 
 
 С участниците в конференцията чрез видео комуникация ще говорят първите лица на проекта и компанията SOLARGROUP. 
 
 Генералният директор на компанията Сергей Семьонов ще говори за дейността и мисията на SOLARGROUP. 
 
 Ръководителят на партньорската мрежа Павел Шадски ще говори за възможностите и перспективите за развитие на националното представителство и ще запознае гостите с националния партньор на компанията SOLARGROUP в Нигерия. 
 
 Павел Филипов, ръководител на Отдела за реклама и връзки с обществеността, ще представи последните новини от проекта и ще отговори на въпроси на участниците. 
 
 Генералният директор на компанията ASPP Weihai и партньорът на «Совэлмаш» Виктор Арестов ще споделят информация за актуалните транспортни разработки със «Славянка» и ще говорят за перспективите на технологията на световния пазар. Участниците в конференцията ще могат да видят на живо двигатели с комбинирани намотки, произведени от ASPP Weihai. DA-90S и DA-100S ще бъдат изложени на демонстрационния щанд. 
 
 В допълнение, Ishaku Marley, национален представител на SOLARGROUP в Нигерия, ще говори пред публиката. От него гостите на събитието ще научат за възможностите на проекта и партньорската програма. 
 
 Акции и лотарии очакват участниците в конференцията. Подробности очаквайте в следващите постове. 
 
 Участвайте в събитието и споделете новината за него с вашите англоговорящи колеги и партньори в Африка!